студия за интериорен дизайн

Желате да намалите грешките увеличите приходите ускорите вземането на размери да имате иновативен имидж

Желаете да

С нашите услуги всичко това е възможно

вземате размери много по-бързо

С нас, взимането на размери вече не е еднодневно предизвикателство. Ние можем да заснемем 100 кв.м. (апартамент) в рамките на един час. Непосредствено след заснемането ще разполагате с архитектурния план в рамките на два работни дни –  пестейки много време и усилия на Вашия екип.

изградете умен архив

С нашата услуга можете да заснемете Вашия проект във всички фази на ремонтните дейности. Направеното 3D заснемане на готовите инсталации Ви дават изключителното предимство при всеки следващ монтаж, защото можете да измерите местоположението им. Така намаляте риска от неволни грешки върху изградените системи.

покажете направеният от вас интериор на бъдещи клиенти

Заснемете обекта след завършването му и го покажете на света – ние можем да покажем Вашата разбота по интерактивен начин – клиентите ще се потопят във вашия проект. Споделянето на 3D скана е лесно и бързо – с помощта на линк, който може да бъде споеделн и качен във всеки един сайт или пратформа. 

изградете портфолио

Публикувайте 3D огледите на всяка платформа или сайт. Споделяйте лесно в социалните мрежи като Facebook, Instagram и YouTube.  Интегрирайте Вашите проекти директно в Google Street View. 

Нашите 3D огледи се намират на облачни сървъри, без нужда от сложна техническа интеграция. Просто копирайте линка на правилното място и оставете останалото на нас.

0 %
повече работа за Вас и вашата фирма
0 %
по-малко посещения на обекти за повторно взимане на размери
0 %
редуциране на взетите размери на ръка
0 %
по-голям шанс за клиенти от разстояние

Все още не ни вярвате? Нека да Ви убедим лично в нашите способности.